Pejabat

1. Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda

Dr. H. M. Tahir, MM

2. Wakil Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda

Dr. Khojir, M.SI

3. Program Studi (Prodi)

a. Pendidikan Agama Islam (PAI)

Ketua                                                                                                 : Dr. Hj. Fathul Janah, M.SI

Sekretaris                                                                                         : Abdul Basith, M.Pd

b. Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Ketua                                                                                                : Dr. Hj. Ity Rukiyah, M.Si

Sekretaris                                                                                        : Misbahul Fuad, M.Pd.I

c. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Ketua                                                                                                : Siti Nor Asiah, M.Pd

Sekretaris                                                                                        : Rudy Hadi Kusuma, M.Pd

d. Hukum Keluarga (HK)

Ketua                                                                                               : Dr. H. Akhmad Haries, S.Ag, M.SI

e. Ekonomi Syariah (ES)

Ketua                                                                                              : Mursyid, M.SI

Sekretaris                                                                                       :

f. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Ketua                                                                                              : Dr. Hj. Sy. Nurul Syobah, M.Si

Sekretaris                                                                                       : Dr. K.M.H. Fuad Fansuri, Lc., M.Th.I

kotak-surat

Kritik dan Saran dapat di kirimkan melalui Email pps.iainsamarinda@gmail.com