Pejabat

 

1. Direktur Program Pascasarjana (PPs) IAIN Samarinda

Dr. Muhammad Nasir, M.Ag.

 

2. Program Studi (Prodi)

a. Pendidikan Agama Islam (PAI)

Ketua                                                                                                  : Drs. Darwis, M.Si

Sekretaris                                                                                          : Abdul Basith, M. Pd

 

b. Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Ketua                                                                                                 : Dra. Etty Nurbayani, M.Pd

Sekretaris                                                                                         : Misbahul Fuad, M. Pd

 

c. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)

Ketua                                                                                                :Dr. Hj. Ity Rukiyah, M. Si

Sekretaris                                                                                        : Siti Noor Asiyah, M. Pd

 

d. Hukum Keluarga (HK)

Ketua                                                                                                : Dr. Lilik Andar Yuni, S.HI, M.SI

 

e. Ekonomi Syariah (ES)

Ketua                                                                                                 : Hj. Norvadewi, M.Ag

Sekretaris                                                                                         : Dr. Birusman Nuryadin, S. E, MM

 

f. Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Ketua                                                                                                  : Dr. Sitti Syahar Inayah, M.Si

Sekretaris                                                                                          : Rudi Hadi Kusuma, M. Pd

 

kotak-surat

Kritik dan Saran dapat di kirimkan melalui Email pasca@iain-samarinda.ac.id